Dlaczego zimna wojna pozostawiła głęboki ślad na świecie

Dlaczego zimna wojna pozostawiła głęboki ślad na świecie

Zapraszamy do lektury artykułu, który jest owocem naszego partnerstwa z keydiy.com.pl

Zimna wojna była okresem politycznego i ideologicznego konfliktu między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim. Była to seria powiązanych ze sobą bitew, w tym wyścig zbrojeń, globalna rywalizacja o wpływy i dwubiegunowy system władzy. Ostatecznie zimna wojna odcisnęła głębokie piętno na świecie.

Chociaż zimna wojna rozpoczęła się w Europie, szybko rozprzestrzeniła się na Azję, Afrykę i Amerykę Łacińską. Kraje zaangażowane w konflikt często cierpiały z powodu połączenia wewnętrznych represji i zagranicznych interwencji, co powodowało wzrost napięcia. Na przykład Wietnam, kraj będący niegdyś francuską kolonią, został pokonany przez Stany Zjednoczone w 1975 roku. Doprowadziło to do powstania „prozachodniego południa” i antyzachodniej północy.

Obie strony były w stanie zaangażować się w szeroki zakres współpracy politycznej i gospodarczej, ale nie były w stanie osiągnąć porozumienia w kluczowych kwestiach politycznych, takich jak prawa człowieka. Agresywna polityka Związku Radzieckiego w Europie Wschodniej, w połączeniu z próbami rozszerzenia swoich wpływów, stworzyła nowe napięcia. Ostatecznie ZSRR i Zachód były w stanie nawiązać bardziej korzystne dla siebie stosunki. Pod koniec lat 60-tych prezydent Lyndon Johnson spotkał się z sowieckim premierem Aleksiejem Kosyginem, aby omówić stosunki dwustronne. Jednak Stany Zjednoczone były mniej niż entuzjastyczne wobec sowieckiego komunizmu, który był kluczową kwestią dla Sowietów.

Związek Radziecki obawiał się rozprzestrzenienia swojego systemu komunistycznego na inne narody. Kiedy w 1949 roku wybuchła chińska wojna domowa, komunistom udało się przejąć kontrolę nad krajem. Po zwycięstwie partii komunistycznej Związek Radziecki wysłał pieniądze i broń do swoich komunistycznych sojuszników. Wiele byłych kolonii stanęło po stronie Sowietów, podczas gdy wiele innych krajów pozostało neutralnych.

Stany Zjednoczone obawiały się również planów Związku Radzieckiego dotyczących rozszerzenia swoich wpływów w innych częściach świata. To właśnie w tym środowisku obie strony zaczęły rywalizować w wielu wojnach proxy. Wojny te były prowadzone przez sojuszników Sowietów w Trzecim Świecie i często odzwierciedlały obawy obu stron przed komunizmem.

Konflikt ukształtował również struktury polityczne narodów, a supermocarstwa wspierały dyktatury, które doszły do władzy przemocą. W rezultacie Stany Zjednoczone i Związek Radziecki stały się rywalami w dziedzinie praw człowieka. Ostatecznie doprowadziło to do niestabilności politycznej w regionie. Chociaż obie strony miały nadzieję uniknąć wojny na pełną skalę, groźba zagłady nuklearnej i strach przed niestabilnością polityczną doprowadziły do powstania dwubiegunowego systemu władzy globalnej, który rozerwał społeczności.

Jednym z najbardziej znaczących symboli zimnej wojny był mur berliński. Mur, który podzielił miasto Berlin, został zbudowany w 1961 roku. Pomimo jego imponującego wyglądu, Sowieci ostatecznie przegrali wojnę w Afganistanie, a ich wpływy w regionie Europy Wschodniej zmalały.

Innym znaczącym symbolem była Doktryna Trumana, zobowiązanie złożone przez prezydenta Harry’ego S Trumana w 1949 roku do pomocy rządom zagrożonym komunistycznym przewrotem. Ponadto zarówno Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki były skłonne podjąć działania militarne, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się komunizmu. W związku z tym było wiele działań wojskowych i wiele szpiegostwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane