Powody, dla których imigranci chcą przyjechać do Polski

Powody, dla których imigranci chcą przyjechać do Polski

Migracja ludzi do Polski jest nowym doświadczeniem dla mieszkańców Polski. Jednak może być również dobrodziejstwem. Z jednej strony, może poprawić gospodarkę Polski. W rzeczywistości, wysoki komisarz ONZ ds. uchodźców mówi, że Polska zobowiązała się do przyjęcia 100 syryjskich uchodźców w latach 2016-2020.

Jest wiele powodów, dla których imigranci chcieliby przyjechać do Polski. Znajdą tu przyjazne i wspierające społeczeństwo, stabilny i konkurencyjny rynek pracy oraz dobre zarobki. Jednocześnie mogą być zmuszeni do nauki nowego języka i przystosowania się do kraju, w którym nie dorastali.

W ostatnich latach wzrosła liczba cudzoziemców pracujących w Polsce. Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w kraju mieszka i pracuje obecnie ponad 1,5 mln pracowników. Wśród nich prawie połowa to Ukraińcy. To jedna z największych grup narodowościowych wśród pracujących w kraju cudzoziemców.

Kolejnym powodem, dla którego imigranci chcą mieszkać w Polsce są niskie podatki. W przeciwieństwie do innych krajów w Europie, gdzie obciążenia podatkowe są duże, życie w Polsce jest stosunkowo przystępne. Poza tym, Polacy są niezwykle przyjaźni.

Pomimo tego, że Polska w przeszłości nie miała większych problemów z migracją, kraj stoi w obliczu ogromnego kryzysu humanitarnego. Od początku wojny domowej z Syrii uciekło ponad 4 miliony osób. Uchodźcy ci zostali zmuszeni do szukania schronienia w Polsce. Duża część z nich to dzieci i młodzi dorośli. Część z nich pada ofiarą handlu ludźmi.

Jednym z wielkich pytań dla Polaków jest to, jak wspierać nowo przybyłych cudzoziemców w sposób zapewniający im długotrwały sukces. Tradycyjnie, kraj niechętnie angażował się w politykę imigracyjną. Ale wraz z trwającym kryzysem na Ukrainie wielu Polaków zaczęło solidaryzować się z migrantami.

Podczas gdy niemożliwe jest ilościowe określenie korzyści z napływu migrantów do kraju, istnieje kilka powodów, dla których może on przynieść korzyści polskiej ludności. Emigracja do innych krajów UE zmniejszyła się w ciągu ostatnich kilku lat. Ci, którzy decydują się na pozostanie w Polsce, szukają lepszego życia. Dodatkowo, w dużych miastach kraju nie jest trudno znaleźć zakwaterowanie. W porównaniu do innych europejskich stolic, wynajęcie mieszkania nie jest drogie.

Ogromnym atutem kraju jest znajomość języków obcych. Cudzoziemcy mogą wziąć udział w kursach językowych oferowanych przez Centrum Wsparcia Imigrantów. Można nawet znaleźć anglojęzycznego agenta nieruchomości. Ponadto, nauka języka polskiego może być opłacalną inwestycją. Dzięki niej lepiej zrozumiesz lokalną kulturę i zyskasz szacunek rówieśników.

Ponadto gospodarka rośnie, a wskaźnik emigracji spadł w ciągu ostatnich kilku lat. Oznacza to więcej miejsc pracy dla wszystkich. Co więcej, spadający wskaźnik dzietności przyczynił się do ogólnego spadku liczby ludności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane