Jak rozpoznać reakcje kwasów i zasad

Jak rozpoznać reakcje kwasów i zasad

Niniejszy artykuł jest wynikiem naszej kooperacji z abc-diy.pl

Kwas i zasada to dwa rodzaje cząsteczek, które oddziałują ze sobą. Cząsteczki te znane są również jako akceptory i donory protonów. Występują one w przyrodzie i w różnych produktach spożywczych. Podczas procesu trawienia przyczyniają się do zwiększenia wartości odżywczej żywności.

Kwasy i zasady charakteryzują się zdolnością do wydzielania jonów hydroksylowych (OH-) i jonów wodorowych (H+). Ogólna reakcja kwasowo-zasadowa to taka, w której zasada reaguje z mocnym kwasem, dając produkt zawierający zarówno jony wodorowe, jak i wodę. W tej reakcji kation zasady łączy się z anionem kwasu, tworząc sól. Sól ta może być stosowana do neutralizacji nadmiernej kwasowości w glebach. Jest ona powszechnie stosowana jako dodatek do żywności. Typowymi przykładami kwasów i zasad są wodorotlenek sodu i wodorotlenek amonu.

Zasady to związki nieorganiczne, które są dobrym przewodnikiem prądu. Przykładami zasad są węglan wapnia i tlenek potasu. Substancja ta jest śliska i ma gorzki smak. Większość zasad jest w stanie rozpuścić się w wodzie tworząc jon wodorotlenkowy. W zależności od siły bazy, reaguje ona całkowicie z wodą, tworząc jon wodorotlenowy. Alternatywnie może tylko częściowo rozpuszczać się w wodzie i tworzyć jon wodorotlenkowy.

Zarówno kwasy jak i zasady mogą być zobojętniane. Mogą się tak stać poprzez oddanie protonów lub przeniesienie jonów wodorowych. W związku z tym, zarówno kwasy jak i zasady są regulowane w organizmie. Na przykład nerki i krew utrzymują równowagę między kwasami i zasadami. Zarówno kwasy, jak i zasady mogą być stosowane jako dodatki do żywności. Wśród najczęstszych kwasów w żywności są kwas cytrynowy, kwas solny i gazowy dwutlenek siarki. Dodanie ich do żywności może pomóc spowolnić wzrost organizmów chorobotwórczych.

Podczas gdy definicja kwasu jest określona przez liczbę jonów hydroksylowych i wodorowych, które posiada, definicja zasady nie jest tak prosta. Lewis definiuje zasadę jako cząsteczkę, która zawiera samotną parę elektronów. Ponadto, zasada ma ujemny ładunek i jest w stanie działać jako dawca pary elektronowej. Inną definicją zasady jest to, że ma ona wolny orbital.

Ogólnie rzecz biorąc, kwasy i zasady mają przeciwne właściwości. Można je zobojętniać, a po stronie produktu znajdują się koniugaty cząsteczek reagentów. Gdy stężenie jonowe kwasu staje się zbyt wysokie, cząsteczka staje się kwasowa, a gdy stężenie jonowe zasady staje się zbyt niskie, cząsteczka staje się zasadowa. Jednak dokładny mechanizm każdej reakcji nie musi być taki sam. Zrozumienie przyczyny procesu chemicznego jest ważne, aby dostarczyć racjonalnych wyjaśnień dla reakcji.

Kwasy i zasady są powszechnie spotykane w życiu codziennym. Są również powszechnie stosowane w laboratorium. Można je rozpoznać po kwaśnym smaku oraz po skłonności do oddziaływania z metalami. Ponadto można je rozpuścić w wodzie, tworząc sól.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wiadomości związane